Virent

Условия

Изисквания към наемателя при сключване на договор за наем с Вирент Ауто ЕООД:

 • Валидно свидетелство за управление на МПС и контролен талон (или акт, на който крайния срок да не изтича преди датата на връщането на автомобила), с минимум 3 (три) години стаж;
 • Валиден документ за самоличност – лична карта или международен паспорт;
 • Навършени 21 години;

Период на наемане:

 • Минималният наемен период е 1ден (24 часа)
 • При предсрочно връщане /преди датата на изтичане на договора/ на наетият автомобил от Наемателя „Вирент Ауто” не дължи сумата за наем за останалия период от договора. Изключения се правят за договор сключен над седем дни, като услугата се таксува според тарифата за по-малкия брой дни, а Наемодателят удържа 50 % /петдесет процента/ от разликата между двете крайни цени /цената по договора и новоизчисленията/.

Закъснение или удължаване на наемният период на автомобил:

 • При желание за удължаване на наемният период наемателят е задължен да уведоми наемодателят минимум 24 часа и да провери възможността за удължаване на наемния период и начин на плащане.
 • Неустойка при неспазване срока за връщане на автомобила от наемателя:
  • До 2 часа: Няма.
  • До 4 часа: Половин наемна цена от дневния наем.
  • Над 4 часа: Цял наем.
 • Ако клиент загуби документи и/или ключове, регистрационни табели, карта за достъп на паркинг е длъжен да заплати всички разноски по тяхното възстановяване и пропуснати ползи за времето в което колата няма да се използва.

Цени и начин на плащане

 • Всички цени са в лева без ддс.
 • Цената се базира на 24-часов наем (изчисляват се 24 часа от часа на наемането на автомобила).
 • Плащането се извършва в брой при наемането (доставката) на автомобила.
 • Депозитът от 300лв се заплаща при сключването на договора в брой.
 • Депозитът от 300лв се връща при връщането на наемния автомобил и ако не са установени липси и/или щети.

 

 

 

Гориво:

Автомобилите се предават с пълен резервоар и се връщат с пълен.

Използваното гориво се заплаща от наемателя.

В случаите, когато автомобил се върне с непълен резервоар, разликата се доплаща от наемателят по 3лв на литър.

Пътуване извън страната:

Всички автомобили на Вирент Ауто са пригодени за път извън страната, но само с изричното съгласие на Вирент Ауто и при предварително изготвена оферта за чужбина. При напускане на страната без разрешението на Вирент Ауто глобата е 2000лв.

Автомобилите разполагат с:

 • Винетен стикер – платена пътна такса за България.
 • Гражданска Отговорност
 • Каско
 • Стандартно оборудване, съгласно изискванията на КАТ – резервна гума, крик и ключ за гуми, авариен триъгълник, пожарогасител, аптечка.
 • Сезонни гуми – летни или зимни.

Технически проблеми и Пътнотранспортно произшествие (ПТП):

 • В случай на технически проблем е необходимо клиентът да се свърже с екипа на Вирент Ауто на телефона за спешни случаи, записан в договора за наем на автомобила.
 • При ПТП по вина на наемателят, същият дължи глоба от €50 /петдесет евро/ за завеждане щети по автомобила пред застраховател и престой за ремонт в сервиз.
 • Наемателят, допълнителните упълномощени шофьори и всички останали пътници на Автомобила нямат застрахователно покритие „Персонална Застраховка Злополука“. Наемодателят не носи отговорност за такава загуба, увреждане и др.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 • Застрахователната полица не включва щети при следните условия:
 • След употреба на алкохол или наркотични вещества.
 • При липса на протокол от органите на КАТ за настъпило ПТП.
 • При настъпило ПТП с наемния автомобил управляван от лице не включено в договора за наем.
 • Щети по долната част на автомобила,включително гуми и джанти са за сметка на наемателя.
 • Застраховката при кражба на автомобила не важи в случаи, когато:
  • Няма протокол издаден от МВР за събитието.
  • Не са върнати документи и ключове на наетият автомобил от наемателят на наемодателят.