ViRent

Условия за наемане на товарен бус

вижте нашите услуги

1. Изисквания към наемателя

Валидно свидетелство за управление на МПС и контролен талон (или акт, на който крайния срок да не изтича преди датата на връщането на автомобила), с минимум 2 (две) години стаж;
Валиден документ за самоличност – лична карта или международен паспорт;
Навършени 21 години;
При сключване на Договор за наем, се изисква от Наемателя да предостави оригинали и копия на шофьорска книжка и лична карта / международен паспорт (копията на документите може да изпратите и предварително).

2. Период на наемане

Минималният наемен период е 1 ден (24 часа);
При предсрочно връщане /преди датата на изтичане на договора/ на наетият автомобил от Наемателя „Вирент Ауто ЕООД” не дължи сумата за наем за останалия период от договора. Изключения се правят за договор сключен над седем дни, като услугата се таксува според тарифата за по-малкия брой дни, а Наемодателят удържа 30 % /тридесет процента/ от разликата между двете крайни цени /цената по договора и новоизчисленията/.

3. Закъснение при връщане на автомобил

При желание за удължаване на наемният период наемателят е задължен да уведоми наемодателят минимум 24 часа и да провери възможността за удължаване на наемния период и начин на плащане.
Неустойка при неспазване срока за връщане на автомобила от наемателя:
    • До 1 час: Няма.
    • До 4 часа: Половин наемна цена от дневния наем.
    • Над 4 часа: Цял наем.
Ако клиент загуби документи и / или ключове, регистрационни табели, карта за достъп на паркинг е длъжен да заплати всички разноски по тяхното възстановяване и пропуснати ползи за времето в което колата няма да се използва.

4. Цени и начин на плащане

Всички цени са в лева.
Цената се базира на 24-часов наем (изчисляват се 24 часа от часа на наемането на автомобила).
Плащането се извършва в брой при наемането (доставката) на автомобила.
Депозитът се заплаща при сключването на договора в брой.
Депозитът се връща при връщането на наемния автомобил и ако не са установени липси и/или щети.

5. Гориво

Използваното гориво се заплаща от наемателя;
Автомобилите се предават с пълен резервоар и се връщат с пълен;
В случаите, когато автомобил се върне с непълен резервоар, разликата се доплаща от наемателят по 3лв на литър;

6. Пътуване извън страната:

Се допуска след изготване на оферта от страна на Вирент Ауто ЕООД. За чужбина депозита е по договорка.

7. Автомобилите разполагат с:

Винетен стикер – платена пътна такса за България.
Гражданска Отговорност
Каско
Стандартно оборудване, съгласно изискванията на КАТ – резервна гума, крик и ключ за гуми, авариен триъгълник, пожарогасител, аптечка. Сезонни гуми – летни или зимни.

8. Технически проблеми

В случай на технически проблем е необходимо клиентът да се свърже с екипа на Вирент Ауто ЕООД, на телефона за спешни случаи, записан в договора за наем на автомобила.
При ПТП по вина на наемателят, същият дължи глоба от €50 /петдесет евро/ за завеждане щети по автомобила пред застраховател и престой за ремонт в сервиз.

9. Пътнотранспортно произшествие (ПТП):

В случай на ПТП се обадете на фирмените телефони, записани в договора за наем. След това се обадете на тел. за спешни случай в България (тел.: 112) и поискайте да Ви съдействат.

10. Застраховки

Наемат на автомобил включва застраховки Гражданска отговорност, Автокаско и Винетка.
Наемателят, допълнителните упълномощени шофьори и всички останали пътници на Автомобила нямат застрахователно покритие „Персонална Застраховка Злополука“. Наемодателят не носи отговорност за такава загуба, увреждане и др.

Забележки!

Застрахователната полица не включва щети при следните условия:
1. След употреба на алкохол или наркотични вещества.
2. При липса на протокол от органите на КАТ за настъпило ПТП.
3. При настъпило ПТП с наемния автомобил управляван от лице не включено в договора за наем.
4. Щети по долната част на автомобила,включително гуми и джанти са за сметка на наемателя.
5. Застраховката при кражба на автомобила не важи в случаи, когато:
– Няма протокол издаден от МВР за събитието.
– Не са върнати документи и ключове на наетият автомобил от наемателят на наемодателят.
Навигация се предоставя безплатно при наем на автомобил над 3 дни.
Зимни вериги се предоставят безплатно.